Mehmet KELEŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Anasayfa

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

* Kuruluş, birleşme, bölünme nevi değişikliği,

* Mali tablo hazırlama analiz ve görüş vermek,

* Defter Tutmak,

* Muhasebe Sistemleri Kurmak Geliştirmek,

* Vergi Danışmanlığı, SGK Danışmanlığı (Teşvikler),

* Bilirkişilik Yapmak,

* KDV iade, istisna ve teşvik İşlemleri,

* Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi,

* Yerli malı belgesi,

* KOSGEB teşvik desteği,

* Yabancı çalıştırma izin belgesi,

vb. mali müşavirlik hizmetleri sağlamaktadır.